Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Persoon 1 (uit het Joods Monument)

Michael Hillesum

Ik ken familie van deze persoon

Winschoten, 22 september 1920

Overleden:Auschwitz, 31 maart 1944

Beroep: Musicus

Over Michael (Micha) Hillesum schreef J.Presser in zijn boek Ondergang:
"Willem Mengelberg, die in zoveel opzichten gefaald heeft, brak blijkens de bewaard gebleven copie van een brief bij ‘Herr Generalleutnant Rauter’ een lans voor Michael Hillesum, ‘het grootste pianistische talent, dat in de laatste jaren het Conservatorium bezocht heeft.''
Presser had Michael een paar jaar als leerling op het gymnasium.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Philip Mechanicus schreef op dinsdag 6 september 1943 het volgende in zijn dagboek:
'Elk transport heeft zijn bizonder tragische gevallen. Het jongste transport zag een jonge geniale pianist verdwijnen, met name Mischa Hillesum, die onder de hoge bescherming van Willem Mengelberg himself stond. Deze had aan Rauter een brief geschreven, waarin hij er de aandacht op vestigde dat Hillesum een geniale leerling was (...) en dat het van belang was voor het kunstleven van Nederland de begaafde jongeling vast te houden. Rauter bood de musicus een plaats in Barneveld aan, maar laatstgenoemde gaf er de voorkeur aan zijn ouders naar Westerbork te volgen om hen voorzoveel in zijn vermogen lag te beschermen. (...) Maandag kwam onverwacht uit Den Haag het bevel, dat Mischa Hillesum met zijn familie op transport moest worden gesteld.'
Philip Mechanicus, In dépôt. Dagboek uit Westerbork (vierde druk, Amsterdam 1989) 152

Meer informatie over Mischa Hillesum en zijn familie op de website van het Joods Historisch Museum.

:
Musicus
 
Gerelateerd